Podkarpackie Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
1 Informacja o Platformie przetargowej
2 Dostawa energii elektrycznej w 2021 roku (2 części) na potrzeby Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie wraz z oddziałami
3 Certyfikowany kurs z języka angielskiego dla nauczycieli/pracowników JST na poziomie A1 lub A2 w ramach projektu „English4you” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4 Druk i dostawa zaświadczeń, teczek ofertowych, plakatów z ofertą, ulotek składanych, notesów z nadrukiem, wydawnictw ” Nauczyciel i Szkoła” i „Kwartalnik Edukacyjny”, kalendarzy nauczyciela oraz kalendarzy trójdzielnych
5 Certyfikowany kurs z języka angielskiego dla nauczycieli/pracowników JST na poziomie A1 i A2 w ramach projektu „English4you” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6 Dostawa energii elektrycznej w 2020 roku (2 części) na potrzeby Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z oddziałami
7 Usługa szkoleniowa z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla nauczycieli/osób realizujących doradztwo zawodowe zatrudnionych w szkołach lub placówkach oświatowych na terenie województwa podkarpackiego
8 Usługa szkoleniowa z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla nauczycieli/osób realizujących doradztwo zawodowe zatrudnionych w szkołach lub placówkach oświatowych na terenie województwa podkarpackiego
9 Dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni przygotowania zawodowego przedmiotów zawodowych (4 części) w ramach projektu „Zawodowcy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020
10 Sprzedaż oraz dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego (3 części) dla potrzeb Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
11 Sprzedaż, dostawa i ubezpieczenie laptopów w ramach projektu pn. Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego
12 Dostawa energii elektrycznej w 2019 roku (2 części) na potrzeby Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z oddziałami
13 Dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni przygotowania zawodowego w ramach projektu „Zawodowcy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
14 Kurs z języka angielskiego zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (3 części) w ramach projektu „Zawodowcy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
15 Opracowanie pakietów scenariuszy zajęć lekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i średnich (6 części) na potrzeby realizacji 3 projektów w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
16 Opracowanie pakietów scenariuszy zajęć lekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i średnich (6 części) na potrzeby realizacji 3 projektów w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ...
17 Kurs informatyczny CAD/CAM i kurs informatyczny obrabiarki sterowane numerycznie CNC dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (2 części) w ramach projektu „Zawodowcy na start" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
18 Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych (6 części) na potrzeby realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP
19 Kurs współrzędnościowe techniki pomiaru dla uczniów przedmiotów zawodowych w ramach projektu "Zawodowcy na start" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
20 Kurs informatyczny CAD/CAM dla uczniów przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Zawodowcy na start" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Powiaty