Podkarpackie Organizacja Zespołu

Struktura organizacyjna Zespołu

 

 

Struktura organizacyjna

Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie

 


W skład Zespołu wchodzą jednostki organizacyjne:
1)    Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z Oddziałami:
a)    w Rzeszowie, ul- Niedzielskiego 2,
b)    w Krośnie, ul. Grodzka 45 b,
c)    w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a,
d)    w Tamobrzegu, ul. Sienkiewicza 206,
e)    Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu, ul. Rzeszowska 82,
2)    Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Czudcu, ul. Rzeszowska 82 wraz z filiami:
a)    w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a,
b)    w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 206.

W skład Zespołu wchodzą komórki organizacyjne, dla których ustala się następujące symbole literowe przy znakowaniu spraw:

1)    Zespół Nauczycieli Konsultantów — NK,
2)    Zespół Nauczycieli Doradców Metodycznych Centrum — DM,
3)    Dział Finansowo-Księgowy — FKî
4)    Dział Administracyjno-Gospodarczy z wydzielonym archiwum zakładowym— AG,
5)    Dział Projektów — PU,
6)    Dział     KD,
7)    Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej — KW,
8)    Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych — ZP
9)    Stanowisko ds. bhp — BHP,
10)    Radca Prawny - RP,
11)    Kancelaria Ogólna—KO,
12)    Inspektor Ochrony Danych Osobowych — IODO,
13)    Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - IN,
14)    Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej — OB,
15)    Wieloosobowe stanowisko ds. IT — IT,

16)Koordynator ds. organizacji szkoleń,

17) Oddziały:
a)    w Rzeszowie — OR
b)    w Krośnie - OK,
c)    w Przemyślu - OP,
d)    w Tarnobrzegu - OT,
18)  Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu — OC,
19)  Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Czudcu z filią w Tarnobrzegu i Przemyślu - SM.Szczegółową strukturę organizacyjną przedstawia
schemat organizacyjny.

 

Normal 0 false 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie działa w szczególności na podstawie:

1)     ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo Oświatowe,

2)     ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,

3)     ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

4)     ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

5)     rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

6)     Statutu Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

1.      Siedzibą Zespołu jest Rzeszów, ul. Niedzielskiego 2.

2.      W skład Zespołu wchodzą jednostki organizacyjne:

1)    Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z Oddziałami:

a)    w Rzeszowie, ul- Niedzielskiego 2,

b)   w Krośnie, ul. Grodzka 45 b,

c)     w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a,

d)   w Tamobrzegu, ul. Sienkiewicza 206,

e)    Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu, ul. Rzeszowska 82,

2)    Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Czudcu, ul. Rzeszowska 82 wraz z filiami:

a)    w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a,

b)   w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 206.

l. W skład Zespołu wchodzą komórki organizacyjne, dla których ustala się następujące symbole literowe przy znakowaniu spraw: 1) Zespół Nauczycieli Konsultantów — NK,

2)      Zespół Nauczycieli Doradców Metodycznych Centrum — DM,

3)      Dział Finansowo-Księgowy — FKî

4)      Dział Administracyjno-Gospodarczy z wydzielonym archiwum zakładowym— AG,

5)      Dział Projektów — PU,

      6) Dział            KD,

7)       Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej — KW,

8)       Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych — ZP

9)       Stanowisko ds. bhp — BHP,

10)  Radca Prawny - RP,

11)  Kancelaria Ogólna—KO,

12)  Inspektor Ochrony Danych Osobowych — IODO,

13)  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - IN,

14)  Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej — OB,

15)Wieloosobowe stanowisko ds. IT — IT, 16)Koordynator ds. organizacji szkoleń, 17) Oddziały:

a)   w Rzeszowie — OR

b)   w Krośnie - OK,

c)    w Przemyślu - OP,

d)   w Tarnobrzegu - OT,

18)Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu — OC,

19)Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Czudcu z filią w Tarnobrzegu i Przemyślu - SM.

Poprawiony (piątek, 18 września 2020 11:04)

 
Powiaty